ΧΕ-1608 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022 – ΑΔΑ: ΨΚ4Ο46907Θ-473

Θέμα: ΧΕ-1608 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:24:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ4Ο46907Θ-473
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου