Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3084/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΗΠ546907Θ-ΗΦΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3084/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 27/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2022 10:21:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΠ546907Θ-ΗΦΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου