ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G & 22G ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ – ΑΔΑ: ΨΗΛΦ46907Θ-ΖΦΠ

Θέμα: ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G & 22G ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 14:01:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΛΦ46907Θ-ΖΦΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου