πρόσληψη ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: ΨΦΠΥ46907Θ-ΧΔ1

Θέμα: πρόσληψη ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 10:33:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΠΥ46907Θ-ΧΔ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου