ΧΕ-1463 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ – ΑΔΑ: ΨΦΝΑ46907Θ-ΣΕ1

Θέμα: ΧΕ-1463 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Ημερομηνία: 05/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2022 11:03:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΝΑ46907Θ-ΣΕ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου