Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2055/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΕΔ046907Θ-ΑΞΔ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2055/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 08:55:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΔ046907Θ-ΑΞΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου