Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 20/02-09-2022(θέμα 37ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΔΑ: ΨΕΧΤ46907Θ-ΧΨΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 20/02-09-2022(θέμα 37ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2022 13:19:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧΤ46907Θ-ΧΨΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου