Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3012/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΔΖΥ46907Θ-ΔΗΣ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3012/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2022 13:22:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΖΥ46907Θ-ΔΗΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου