Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «Στρίπερ – εκριζωτής κιρσών» – ΑΔΑ: ΨΔΡΗ46907Θ-ΗΔ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «Στρίπερ – εκριζωτής κιρσών»
Ημερομηνία: 13/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2022 14:06:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΡΗ46907Θ-ΗΔ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου