ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: ΨΑΛΤ46907Θ-1ΘΓ

Θέμα: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2022 11:30:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΛΤ46907Θ-1ΘΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου