Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «RAPID TESTS (ΓΡΙΠΗΣ)». – ΑΔΑ: Ψ7ΒΩ46907Θ-Δ58

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «RAPID TESTS (ΓΡΙΠΗΣ)».
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 09:00:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΩ46907Θ-Δ58
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου