Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2213/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ7ΝΦ46907Θ-3ΜΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2213/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 13/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2022 13:26:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΦ46907Θ-3ΜΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου