Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1620/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6ΡΧ46907Θ-5ΛΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1620/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 11:07:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΧ46907Θ-5ΛΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου