ΧΕ-1566 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1389/2020 – ΑΔΑ: Ψ4ΚΠ46907Θ-ΤΘΒ

Θέμα: ΧΕ-1566 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1389/2020
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:15:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΠ46907Θ-ΤΘΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου