ΧΕ-1545 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 653/2022 – ΑΔΑ: Ψ45646907Θ-8ΣΞ

Θέμα: ΧΕ-1545 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 653/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:19:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ45646907Θ-8ΣΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου