ΧΕ-1465 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΤΟΛΕΣ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ3Λ646907Θ-5ΗΚ

Θέμα: ΧΕ-1465 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΤΟΛΕΣ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 13:43:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Λ646907Θ-5ΗΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου