Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.20/02-09-2022 (θέμα 29ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΜΠΟΛ-ΠΟΤΗΡΙΑ – ΑΔΑ: Ψ2Σ646907Θ-ΗΜΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.20/02-09-2022 (θέμα 29ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΜΠΟΛ-ΠΟΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 13:12:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Σ646907Θ-ΗΜΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου