ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΈΛΗΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ – ΑΔΑ: Ψ1Ρ946907Θ-ΝΟΤ

Θέμα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΈΛΗΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 14:31:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ρ946907Θ-ΝΟΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου