Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2404/2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ1ΝΘ46907Θ-ΚΜΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2404/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2022 12:30:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΝΘ46907Θ-ΚΜΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου