ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΑΔΑ: ΩΖΧ546907Θ-ΥΚΜ

Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2022 10:57:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧ546907Θ-ΥΚΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου