ΧΕ-1555 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 626/2022 – ΑΔΑ: ΩΥΛΘ46907Θ-ΒΧΕ

Θέμα: ΧΕ-1555 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 626/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 09:18:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛΘ46907Θ-ΒΧΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου