ΧΕ-1574 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 694/2022 – ΑΔΑ: ΩΥ8Υ46907Θ-Π6Δ

Θέμα: ΧΕ-1574 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 694/2022
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:18:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ8Υ46907Θ-Π6Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου