ΧΕ-1553 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1810/2021 – ΑΔΑ: ΩΤΗΦ46907Θ-6Δ7

Θέμα: ΧΕ-1553 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1810/2021
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:03:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΗΦ46907Θ-6Δ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου