ΧΕ-1645 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS- CoV -2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΩΤ3946907Θ-7ΣΜ

Θέμα: ΧΕ-1645 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS- CoV -2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 15:54:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ3946907Θ-7ΣΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου