Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΕΣ – ΣΥΡΙΓΓΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΣΑΘ46907Θ-ΦΓΩ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΕΣ – ΣΥΡΙΓΓΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2022 14:05:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΑΘ46907Θ-ΦΓΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου