ΧΕ-1617 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 314/2022 , ΧΕ 406/2022 , ΧΕ 988/2022 & ΧΕ 674/2022 – ΑΔΑ: ΩΣ6Ν46907Θ-ΔΟΕ

Θέμα: ΧΕ-1617 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 314/2022 , ΧΕ 406/2022 , ΧΕ 988/2022 & ΧΕ 674/2022
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:23:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ6Ν46907Θ-ΔΟΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου