Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3004/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΝΛ146907Θ-Χ3Λ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3004/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 13:23:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΛ146907Θ-Χ3Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου