ΧΕ-1582 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 475/2022 & ΧΕ 1055/2022 – ΑΔΑ: ΩΧΚΞ46907Θ-7ΛΕ

Θέμα: ΧΕ-1582 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 475/2022 & ΧΕ 1055/2022
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:15:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΚΞ46907Θ-7ΛΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου