ΧΕ-1634 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΝΕΟ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023 – ΑΔΑ: ΩΧΔ746907Θ-ΧΗΓ

Θέμα: ΧΕ-1634 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΝΕΟ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:15:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΔ746907Θ-ΧΗΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου