Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 20/2-9-22(θέμα 25ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΔΑ: ΩΧ3146907Θ-ΦΙΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 20/2-9-22(θέμα 25ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 09:47:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ3146907Θ-ΦΙΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου