ΧΕ-1547 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 374/2022 & ΧΕ 375/2022 – ΑΔΑ: ΩΑ0Χ46907Θ-ΩΧΔ

Θέμα: ΧΕ-1547 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 374/2022 & ΧΕ 375/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:23:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ0Χ46907Θ-ΩΧΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου