Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2213 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ω8Τ446907Θ-Η2Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2213 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 11:09:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Τ446907Θ-Η2Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου