αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενης ιατρού – ΑΔΑ: Ω24Θ46907Θ-ΡΞ0

Θέμα: αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενης ιατρού
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 13:44:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω24Θ46907Θ-ΡΞ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου