ΧΕ-1592 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 598/2022 – ΑΔΑ: 9ΥΨΣ46907Θ-Φ6Υ

Θέμα: ΧΕ-1592 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 598/2022
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:25:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΨΣ46907Θ-Φ6Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου