ΧΕ-1559 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 304/2022 – ΑΔΑ: 9Υ5546907Θ-Μ65

Θέμα: ΧΕ-1559 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 304/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:27:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ5546907Θ-Μ65
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου