ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LATEX No 6,5, 7, 7,5 – ΑΔΑ: 9Υ4Γ46907Θ-ΕΟ2

Θέμα: ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LATEX No 6,5, 7, 7,5
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2022 13:58:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ4Γ46907Θ-ΕΟ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου