ΧΕ-1562 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 821/2022 & ΧΕ 1178/2022 – ΑΔΑ: 9ΞΡ446907Θ-ΧΩΞ

Θέμα: ΧΕ-1562 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 821/2022 & ΧΕ 1178/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 16:01:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΡ446907Θ-ΧΩΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου