ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΔ 11818/08-07-20) Δ.Α 2ΜΔΑΠ23Α0042671 6/8/20 – ΑΔΑ: 9ΒΣΣ46907Θ-6ΦΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΔ 11818/08-07-20) Δ.Α 2ΜΔΑΠ23Α0042671 6/8/20
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2022 13:15:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΣΣ46907Θ-6ΦΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου