ΧΕ-1509 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 879/2022 – ΑΔΑ: 9ΤΚΩ46907Θ-0Γ3

Θέμα: ΧΕ-1509 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 879/2022
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 12:09:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΚΩ46907Θ-0Γ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου