ΧΕ-1497 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 9Θ9Ω46907Θ-Γ9Τ

Θέμα: ΧΕ-1497 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 13/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 12:34:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ9Ω46907Θ-Γ9Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου