ΧΕ-1464 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 56 & 57/2011 – 473 & 474/2010 , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 9ΡΚ346907Θ-1ΦΟ

Θέμα: ΧΕ-1464 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 56 & 57/2011 – 473 & 474/2010 , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 05/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2022 11:03:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΚ346907Θ-1ΦΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου