Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1101/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΠΤΠ46907Θ-Ρ7Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1101/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 14:02:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΤΠ46907Θ-Ρ7Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου