ΧΕ-1541 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 633/2022 & ΧΕ 634/2022 – ΑΔΑ: 9ΨΟ746907Θ-ΥΤΩ

Θέμα: ΧΕ-1541 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 633/2022 & ΧΕ 634/2022
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2022 14:18:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΟ746907Θ-ΥΤΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου