ΣΥΡΙΓΓΑ 10ml ΒΙΔΩΤΟ ΕΜΒΟΛΟ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 1 ml – ΑΔΑ: 9Π6Β46907Θ-ΗΗΜ

Θέμα: ΣΥΡΙΓΓΑ 10ml ΒΙΔΩΤΟ ΕΜΒΟΛΟ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 1 ml
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 14:47:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π6Β46907Θ-ΗΗΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου