ΧΕ-1540 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 679/2022 & ΧΕ 1113/2022 – ΑΔΑ: 9ΩΞ446907Θ-33Θ

Θέμα: ΧΕ-1540 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 679/2022 & ΧΕ 1113/2022
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:23:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΞ446907Θ-33Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου