ΧΕ-1557 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 376/2022 – ΑΔΑ: 9ΟΧ746907Θ-7Χ7

Θέμα: ΧΕ-1557 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 376/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:24:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΧ746907Θ-7Χ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου