ΧΕ-1466 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΜΥ246907Θ-ΧΗΕ

Θέμα: ΧΕ-1466 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:25:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΥ246907Θ-ΧΗΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου