Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και την πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τραπεζα EUROBANK ΑΕ λόγω κινήσεων POS – ΑΔΑ: 9ΛΑΤ46907Θ-2ΙΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και την πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τραπεζα EUROBANK ΑΕ λόγω κινήσεων POS
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 12:06:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΑΤ46907Θ-2ΙΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου