ΧΕ-1641 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2102/2021 – ΑΔΑ: 9ΚΜΥ46907Θ-Τ2Χ

Θέμα: ΧΕ-1641 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2102/2021
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:27:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΜΥ46907Θ-Τ2Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου