Π20Θ15-2022 – ΑΔΑ: 9ΓΠΞ46907Θ-ΠΑΘ

Θέμα: Π20Θ15-2022
Ημερομηνία: 05/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 11:11:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΠΞ46907Θ-ΠΑΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου